Pengenalan Sistem
Bahagian 1 Setup
Bahagian 2 Pembangunan Sistem
Bahagian 3 Manual Penguna
    Menu Utama dan log masuk
    Login sebagai Pentadbir
    Login sebagai penguna
    Daftar Kes
    Daftar Kes Vesel
    Daftar kes tiada kesalahan
    Daftar kes no vesel yang tidak didaftarkan
    Daftar kes No Kp/Passport OKT
    Maklumat Tangkapan No.kp/passport OKT
    Daftar kes no.kp/passport yang tiada rekod
    Daftar kes No Kenderaan
    Daftar kes no. fail IP
    Kemaskini kes
    Maklumat Tangkapan
    kemaskini cacatan
    Kemaskini Sita
    Kemaskini Pemilik
    Kemaskini Nelayan
    Kemaskini tuduhan
    Laporan
    Laporan Vesel
    Laporan kesalahan
    Laporan Lain Lain
    Statistik
    Statistik carta
    carta
    Statistik harian
    statistik mingguan
    Statistik bulanan
    Statistik tahunan
    Pentadbir Tuduhan
    Pentadbir agensi
    Pentadbir kategori
    Pentadbir audit
    Pentadbir pengguna
    Profil
Glossary